Adres: ul. Szkolna 4, 98-300 Wieluń
Tel.: 43 843 34 42
email: antoninki@o2.pl

SIOSTRY ANTONINKI

Zgromadzenie
Sióstr Opieki Społecznej
pod wezwaniem
Św. Antoniego

Celem Sióstr jest Chwała Boża oraz niesienie bezinteresownej pomocy ludziom potrzebującym. Cel ten realizujemy m. in. poprzez opiekę nad rodzinami w potrzebie, prowadzenie kuchni dla ubogich, odwiedzanie i pielęgnowanie chorych w ich domach, posługę pielęgniarską, pracę w Domach Opieki, a także w Domach Pielgrzyma.

Siostry posługują dzieciom i młodzieży jako wychowawczynie i katechetki, pracują w kościołach jako zakrystianki i organistki oraz wykonują wszelkie prace, poprzez które pragną szerzyć Królestwo Boże. Zgromadzenie jest habitowe.

Congregatio Sororum a Succursu Sociali sub patrocinio Sancti Antonii Patanini
/CSASS/

Tym się kierujemy

„Z miłości do Boga,
w służbie bliźniemu,
nieść pomoc
w cierpieniu.”

Z miłości do Boga

Nasza Misja

Charyzmatem Zgromadzenia jest niesienie w katolickim duchu społecznym bezinteresownej pomocy potrzebującym, biednym i chorym w ich domach.
Pożywienie (Prowadzenie kuchni dla ubogich
Bezinteresowność

Służba

Prowadzenie kuchni dla osób najuboższych. Wydawanie dań i obiadów.
Antoninki niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym, chorym, w potrzebie
Pomoc

Opieka

Cel ten realizujemy m. in. poprzez opiekę nad rodzinami w potrzebie, odwiedzanie i pielęgnowanie chorych w ich domach, posługę pielęgniarską, pracę w Domach Opieki, a także w Domach Pielgrzyma.
Posługa (dla dzieci i młodzieży)
Posłannictwo

Apostolstwo

Siostry posługują dzieciom i młodzieży jako wychowawczynie i katechetki, pracują w kościołach jako zakrystianki i organistki oraz wykonują wszelkie prace, poprzez które pragną szerzyć Królestwo Boże.
Poczytaj co u nas słychać

Aktualności

Rekolekcje
Rekolekcje

Wielbi dusza moja Pana! 5-8 lipiec 2021r. CzęstochowaKontakt: antoninki.powolania@wp.plTel.: 692 500 657

Przedszkole w Częstochowie
Przedszkole w Częstochowie

Dziecko chce wiedzieć, czyś sam widział, czy wiesz od innych, skąd wiesz; chce, żeby odpowiedzi były krótkie i stanowcze, zrozumiałe, jednobrzmiące, poważne, uczciwe. – Janusz Korczak Misja przedszkola Nasze przedszkole jest placówką katolicką, prorodzinną, w której panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni i otwartości na drugiego człowieka. Chcemy, aby dziecko poznawało wartości chrześcijańskie poprzez oddziaływania opiekuńcze, wychowawczo  – dydaktyczne i kształcące, tj.…

O Założycielce
O Założycielce

Matka Założycielka urodziła się dnia 24 listopada 1894 r. w Mirkowie, parafia Olszowa. Rodzice jej – Józef i Julianna byli wzorowymi katolikami,posiadali jedenaścioro dzieci. Jeden z braci, Wojciech, był Dyrektorem Gimnazjum Wieluniu. Drugi brat, Antoni, został kapłanem diecezjalnym.Pracował jako Prefekt Konwiktu Arcybiskupiego w Śremie. 20 października 1939 r. został rozstrzelany przez hitlerowców, oddając życie za ojca rodziny. W 1913 r.…