Adres: ul. Szkolna 4, 98-300 Wieluń
Tel.: 43 843 34 42
email: antoninki@o2.pl

Etapy

Formacja Zakonna

Charakterystyczną cechą Zgromadzenia jest zachowanie równowagi pomiędzy życiem modlitwy i apostolstwem. Antoninki pragną przepoić kontemplacją każdą pracę, aby przez wszystko i wszystkich Bóg był znany, kochany i czczony. Pomocą w przyswojeniu sobie ewangelicznego sposobu myślenia są kolejne etapy formacji: postulat, nowicjat i juniorat oraz po ślubach wieczystych – formacja permanentna.

Postulat

Trwa od pół roku do dwu lat. W tym czasie siostry poznają cel i charakter Zgromadzenia oraz rozeznają swoje powołanie.

Nowicjat

Jest podstawowym etapem formacji zakonnej. Trwa dwa lata. Ma ukazać nowicjuszkom ideał doskonałości w Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej oraz wzór życia ewangelicznego w osobach św. Ojca Franciszka, św. Antoniego i Matki Założycielki.

Juniorat

Trwający pięć lat, jest przygotowaniem do złożenia Ślubów Wieczystych. Siostry w tym czasie powinny pogłębiać swoje życie duchowe, starać się wzrastać we wspólnotę zakonną oraz kształtować wierność Bogu, Kościołowi i Zgromadzeniu.

„Pierścieniem Swoim zaręczył mnie Pan mój Jezus Chrystus!”
– z formuły ślubów zakonnych

Śluby Wieczyste

Składając Śluby Wieczyste oddajemy swe życie Bogu na zawsze i całkowicie.

„Ślubuję Ci czystość, ubóstwo i posłuszeństwo – na zawsze…”
– z formuły ślubów zakonnych

„Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość…”

Każda siostra obiera sobie Jezusa Chrystusa za swego jedynego Pana i Oblubieńca. Celem życia sióstr jest Chwała Boża i własne uświęcenie.

Wezwanie do miłości doskonałej przez powołanie zakonne, zakłada całkowite oddanie się umiłowanemu nade wszystko Bogu przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. (Konstytucje 40)

Kształtowanie w sobie Chrystusa i udział w Jego dziele zbawienia wymaga od sióstr ciągłego umierania dawnego człowieka (Rz 6,6)
oraz naśladowania Mistrza w Jego cnotach, zwłaszcza w posłuszeństwie woli Ojca i w posłudze miłości dla bliźnich. (Konstytucje 138)