Adres: ul. Szkolna 4, 98-300 Wieluń
Tel.: 43 843 34 42
email: antoninki@o2.pl

SIOSTRY ANTONINKI

O nas

Zgromadzenie Sióstr Opieki Społecznej pod wezwaniem św. Antoniego powstało 8 grudnia 1933r. w Polsce; zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 4 października 1991r.

Działalność apostolsko – charytatywna skupiona jest wokół niesieniu pomocy biednym rodzinom, starszym, samotnym, potrzebującymi i opuszczonymi. Siostry pielęgnują chorych w ich domach, pracują w przedszkolach, szczególnie z dziećmi matek pracujących zawodowo, prowadzą kuchnię dla ubogich, roznoszą posiłki osobom starszym i samotnym, przygotowują ludzi chorych do sakramentów świętych.

Pracują również w duszpasterstwie parafialnym przez katechizację dzieci i młodzieży, posługują jako zakrystianki, organistki, a także służą pielgrzymom w ośrodkach rekolekcyjnych i domach pielgrzyma.

Patroni Zgromadzenia: Matka Boża Niepokalana, św. Antoni Padewski, św. Franciszek
Założycielka: Matka Innocenta Katarzyna Rzadka

św. Antoni z Padwy

O naszym Patronie

Święty Antoni z Padwy, patron naszego Zgromadzenia, urodził się ok. 1195r. w Lizbonie. Na chrzcie św. otrzymał imię Fernando. W młodym wieku wstąpił do zakonu kanoników regularnych św. Augustyna. Tak zdobył solidne wykształcenie i przyjął święcenia kapłańskie.

Pod wpływem wieści o bohaterskiej śmierci misjonarzy franciszkańskich w Afryce Północnej przeniósł się do franciszkanów, gdzie przyjął imię Antoni.
Początki

Założycielka

Matka Założycielka urodziła się dnia 24 listopada 1894 r. w Mirkowie, parafia Olszowa. Rodzice jej – Józef i Julianna byli wzorowymi katolikami, posiadali jedenaścioro dzieci. Jeden z braci, Wojciech, był Dyrektorem Gimnazjum Wieluniu. Drugi brat, Antoni, został kapłanem diecezjalnym. Pracował jako Prefekt Konwiktu Arcybiskupiego w Śremie. 20 października 1939 r. został rozstrzelany przez hitlerowców, oddając życie za ojca rodziny.
Początki Zgromadzenia

Historia

Zgromadzenie Sióstr Opieki Społecznej pod wezwaniem Św. Antoniego powstało w Polsce 8 grudnia 1933roku. Jego Założycielką jest Matka Innocenta Katarzyna Rzadka. Celem nowego zgromadzenia była praca społeczno – charytatywna. Pragnieniem Założycielki była idea niesienia pomocy ubogim, opuszczonym, matkom rodzin wielodzietnych i chorych w ich mieszkaniach, czyli – służba Chrystusowi w potrzebujących pomocy człowiekowi.
Etapy

Formacja

Charakterystyczną cechą Zgromadzenia jest zachowanie równowagi pomiędzy życiem modlitwy i apostolstwem. Antoninki pragną przepoić kontemplacją każdą pracę, aby przez wszystko i wszystkich Bóg był znany, kochany i czczony. Pomocą w przyswojeniu sobie ewangelicznego sposobu myślenia są kolejne etapy formacji: postulat, nowicjat i juniorat oraz po ślubach wieczystych – formacja permanentna.