Adres: ul. Szkolna 4, 98-300 Wieluń
Tel.: 43 843 34 42
email: antoninki@o2.pl

W dniach 28-29 maja 2024r. w naszym Domu Generalnym w Wieluniu miała miejsce Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Oczekując na Nawiedzenie Maryi modliłyśmy się śpiewając pieśni ku czci Matki Bożej i odmawiałyśmy różaniec św. wraz z licznie zgromadzonymi wiernymi.

Kiedy w bramie naszego klasztoru pojawił się samochód-kaplica, nasza radość była ogromna. Przełożona generalna, s. Izabela Domańska wraz z ks. abpem Wacławem Depo przywitali Maryję, całując Obraz. Ks. proboszcz z Lipnika, Henryk Rabenda, przekazał Ewangeliarz Ojcu gwardianowi Miłoszowi Kaczmarczykowi. Strażacy, w uroczystej procesji z naszym udziałem, przenieśli Obraz Pani Jasnogórskiej do kaplicy. Maryja znalazła swoje miejsce wśród nas.

W kaplicy, Ks. Arcybiskup uroczyście zapalił świecę, następnie okadził Obraz.

Ojciec gwardian odczytał Ewangelię o Nawiedzeniu św. Elżbiety przez Maryję, a ks. dziekan, Jarosław Boral, odczytał telegram od Ojca św. Franciszka. Obok wizerunku Matki Bożej Ojciec gwardian umieścił Ewangeliarz.

Przełożona generalna naszego Zgromadzenia uroczyście powitała Maryję w naszej wspólnocie zakonnej. Śpiew na Mszy św., rozpoczynającej Peregrynację, uświetnił chór pod dyrekcją p. Jakuba Jurdzińskiego. Z uwagą wysłuchałyśmy homilii naszego Pasterza, ks. abpa Wacława Depo.

Mszę Świętą o Północy celebrował ks. Jan Bednarek. Modliłyśmy się w intencji nowych powołań oraz dziękując Dobremu Bogu za łaskę powołania każdej Siostry.

Przed Wizerunkiem Pani Jasnogórskiej modliły się także dzieci naszego wieluńskiego Przedszkola. Mszę św. w ich intencji sprawował ks. Rafał Zawisza.

Na zakończenie Doby Nawiedzenia Mszę Świętą sprawował o. Jędrzej Róg, franciszkanin. Po Mszy św., w  uroczystej procesji, wyruszyłyśmy do Sióstr Bernardynek ulicami naszego miasta. W kościele u Sióstr Bernardynek przed Obliczem Czarnej Madonny, Przełożona generalna, s. Izabela Domańska wraz z s. przełożoną domu Marią Magdaleną, złożyła kwiaty jako wyraz pożegnania i wdzięczności za dar nawiedzenia w naszej wspólnocie zakonnej w Domu Generalnym w Wieluniu.