Adres: ul. Szkolna 4, 98-300 Wieluń
Tel.: 43 843 34 42
email: antoninki@o2.pl

Pomoc

Opieka

Cel ten realizujemy m. in. poprzez opiekę nad rodzinami w potrzebie, odwiedzanie i pielęgnowanie chorych w ich domach, posługę pielęgniarską, pracę w Domach Opieki, a także w Domach Pielgrzyma.

Antoninki niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym, chorym, w potrzebie