Adres: ul. Szkolna 4, 98-300 Wieluń
Tel.: 43 843 34 42
email: antoninki@o2.pl

5 grudnia 2022r.  Caritas Archidiecezji Gdańskiej przyznało Statuetkę Samarytanina Roku 2022 w kategorii Wolontariat akcyjny naszej Siostrze Mateuszy Popławskiej. Jako Zgromadzenie, jesteśmy ogromnie wdzięczne za to wyróżnienie i za docenienie tego, co staramy się realizować w naszym życiu na co dzień w myśl hasła naszego Zgromadzenia: „Z miłości do Boga, w służbie bliźniemu, nieść pomoc w cierpieniu”.

Link do strony Caritas Gdańskiej:

GALA WOLONTARIATU DLA PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS ORAZ WOLONTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH PRZY CENTRUM WOLONTARIATU – Caritas Archidiecezji Gdańskiej

I zdjęcie Statuetki