Adres: ul. Szkolna 4, 98-300 Wieluń
Tel.: 43 843 34 42
email: antoninki@o2.pl

W sobotę 13 czerwca odbyły się uroczystości odpustowe ku czci św. Antoniego, patrona sióstr Opieki Społecznej w Mirkowie oraz jubileusz życia zakonnego sióstr. 50 lat Profesji Zakonnej świętowały – s.Blanka Maria Juraszek i s.Renata Krystyna Góra oraz 63 lat s.Honorata Zofia Krawczyk.

Siostry odnowiły również Śluby Wieczyste. Uroczystą Mszę Świętą przewodniczył ks. kan Henryk Sikora – proboszcz z Radostowa. Obecna byli kapłani: ks. kan Karol Galewski, ks. prał Henryk Orszulak, ks. kan Jan Bednarek, ks. Paweł Kubiak o. Tadeusz Hojka. Siostry z klasztoru w Wieluniu i Częstochowy oraz gościnie Siotry Jadwidżanki z wieruszowskiego podzamcza.

Zgromadzenie sióstr powstało w 1933 roku. Założyła je s. Innocenta Katarzyna Rzadka z Mirkowa. Zgromadzenie oddane zostało pod szczególną opiekę Najświętszej Mari Niepokalanej Poczętej, której wizerunek widnieje w głównym miejscu kaplicy. Patronem jest św. Antoni Padewski.

Celem zgromadzenia jest chwała Boża i uświęcenie Sióstr przez realizację ewangelicznego prawa miłości. Siostry wiernie naśladując Chrystusa, mają się poświęcać wszelkim posługom wobec potrzebujących, oraz innym pracom dla dobra Kościoła. Zawołaniem jest „Z miłości do Boga, w służbie bliźniemu, nieść pomoc w cierpieniu”. Dlatego siostry, a szczególnie s. Renata w Mikowie prowadzi Dom Dobrych Serc, małe hospicjum. Przeznaczeniem jego jest opiekowanie się osobami w podeszłym wieku.

Więcej zdjęć na stronie
Siostry Antoninki | Facebook