Adres: ul. Szkolna 4, 98-300 Wieluń
Tel.: 43 843 34 42
email: antoninki@o2.pl

Posłannictwo

Apostolstwo

Siostry posługują dzieciom i młodzieży jako wychowawczynie i katechetki, pracują w kościołach jako zakrystianki i organistki oraz wykonują wszelkie prace, poprzez które pragną szerzyć Królestwo Boże.