Adres: ul. Szkolna 4, 98-300 Wieluń
Tel.: 43 843 34 42
email: antoninki@o2.pl

Początki Zgromadzenia

Historia

Zgromadzenie Sióstr Opieki Społecznej pod wezwaniem Św. Antoniego powstało w Polsce 8 grudnia 1933roku. Jego Założycielką jest Matka Innocenta Katarzyna Rzadka. Celem nowego zgromadzenia była praca społeczno – charytatywna. Pragnieniem Założycielki była idea niesienia pomocy ubogim, opuszczonym, matkom rodzin wielodzietnych i chorych w ich mieszkaniach, czyli – służba Chrystusowi w potrzebujących pomocy człowiekowi.

Za Opiekunkę Założycielka obrała NMP Niepokalaną, a za patrona św. Antoniego Padewskiego. Pracę zgodną z wytyczonym celem rozpoczęła Założycielka w Poznaniu w 1934r. Jednak z powodu trudności napotkanych w tym mieście, przeniosą się jesienią 1935r. wraz z 3 pierwszymi towarzyszkami do Wielunia w diecezji częstochowskiej. Tutaj siostry uzyskały poparcie ordynariusza diecezji częstochowskiej – bpa Teodora Kubiny i spotkały się z życzliwym przyjęciem ze strony ks. Prałata Wincentego Przygodzkiego oraz miejscowej ludności, dzięki czemu mogły rozwijać swoją działalność. Wybuch II wojny światowej zahamował działalność zgromadzenia oraz rozproszył częściowo siostry.

Mimo trudnych warunków okupacyjnych Antoninki nie przerwały swojej posługi. Często z narażeniem życia niosły pomoc polskim rodzinom, żołnierzom i więźniom. Pracowały w szpitalu na oddziale zakaźnym oraz w prowizorycznie zorganizowanych szpitalach dla chorych na płuca i oczy w Lututowie i Rybce. W Wieluniu prowadziły także tanią kuchnię dla Polaków. Już w 1945r. nastąpił rozwój Zgromadzenia i jego działalności. Bp T. Kubina oceniając całokształt pracy, 19 stycznia 1946r. zatwierdził zgromadzenie na prawie diecezjalnym. 2 lutego tego samego roku dwie postulantki rozpoczęły kanoniczny nowicjat. Matka Innocenta Rzadka stała na czele zgromadzenia do końca swego życia, tj. do 1962r. Do rangi instytutu na prawie papieskim podniósł Zgromadzenie papież Jan Paweł II dnia 4 października 1991r.