Adres: ul. Szkolna 4, 98-300 Wieluń
Tel.: 43 843 34 42
email: antoninki@o2.pl

Jubileusz 25 lat

Dnia 1 lipca 2023r. w naszej kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wieluniu obchodziłyśmy podwójną Uroczystość. Nasza s. Symeona, przełożona domu w Mirkowie, świętowała Srebrny Jubileusz! 25 lat temu powiedziała Boskiemu Oblubieńcowi trzykrotne: Tak. Poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa zobowiązała się naśladować swojego Mistrza i być do Niego podobna. Niech ta doskonała radość, którą kroczy, będzie dla innych zachętą i wezwaniem do wybrania pięknej drogi życia!

siostra Jubilatka
siostra Jubilatka

Nowicjat

Drogą naśladowania Chrystusa podąża także s. Julia. Rozpoczęła nowicjat, szczególny czas bliskości Mistrza. Została obłóczona w habit i biały welon oraz przybrała imię Rut. Odtąd biblijna patronka będzie jej towarzyszyć na drodze życia zakonnego.