Adres: ul. Szkolna 4, 98-300 Wieluń
Tel.: 43 843 34 42
email: antoninki@o2.pl

O Założycielce

O Założycielce

Matka Założycielka urodziła się dnia 24 listopada 1894 r. w Mirkowie, parafia Olszowa. Rodzice jej – Józef i Julianna byli wzorowymi katolikami,posiadali jedenaścioro dzieci. Jeden z braci, Wojciech, był Dyrektorem Gimnazjum Wieluniu. Drugi brat, Antoni, został kapłanem diecezjalnym.Pracował jako Prefekt Konwiktu Arcybiskupiego w Śremie. 20 października 1939 r. został rozstrzelany przez hitlerowców, oddając życie za ojca rodziny. W 1913 r.…